PRIVATUMO POLITIKA

Bendrosios nuostatos

Ši interneto svetainės www.theplantera.lt (toliau – Interneto svetainė) privatumo politika (toliau – Privatumo politika) aprašo kaip Interneto svetainė (toliau – Pardavėjas arba Mes) tvarko ir saugo savo klientų ir Interneto svetainės lankytojų (toliau – Jūs, Pirkėjai) asmens duomenis ir privatumą.

Laikoma, kad naudodamiesi Mūsų Interneto svetaine, Jūs sutinkate su Privatumo politikos nuostatomis, pateikiate asmens duomenų valdytojui savo asmens duomenis ir suteikiate teisę juos tvarkyti šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

Privatumo politika gali būti keičiama ir atnaujinama be papildomo įspėjimo, tad patariame Jums periodiškai perskaityti ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija. Naujausią Privatumo politikos versiją visuomet rasite www.theplantera.lt interneto svetainėje. Jums tęsiant naudojimąsi Interneto svetaine po padarytų Privatumo politikos atnaujinimų, bus laikoma, kad su atnaujinimais susipažinote ir su jais sutinkate. Jeigu Jūs nesutinkate su šioje Privatumo politikoje aprašytu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome neteikti mums savo asmens duomenų. Tokiu atveju Mes neturėsime galimybės sudaryti sąlygų Jums naudotis puslapio paslaugomis.

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą, paspaudžia mygtuką ,,Atsiskaityti”.

Asmens duomenų valdytojas

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Zina Bieliūnienė, el. paštas the.planttera@gmail.com. Individualios veiklos Nr. 1190980. Tel.nr. +37064132768

Asmens duomenų tvarkymo pagrindas ir tikslai

Mes renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus, dėl kurių jie tvarkomi. Beveik visus tvarkomus asmens duomenis Mes gauname tik iš Jūsų. Tvarkydami Jūsų pateiktus asmens duomenis, Mes laikysime, kad jie yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Privatumo politika.

Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:

1) Jūsų sutikimas naudotis Elektronine parduotuve ir pateikti savo asmens duomenis.

Kokius asmens duomenis Mes tvarkome

Šioje Privatumo politikoje pateiktas tvarkomų duomenų sąrašas nėra baigtinis. Esant specialiems atvejams ir norint pasiekti šioje Privatumo politikoje aptartus tikslus, Bendrovė gali tvarkyti ir kitus teisėtais pagrindais gautus Jūsų asmens duomenis.

1. Užsakymo pateikimo ir prekių pristatymo duomenys - Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pirkinių krepšelis, prekių pavadinimai, kiekiai, užsakymo suma, suteiktos nuolaidos, prekių kaina po visų suteiktų nuolaidų, prekių pristatymo būdas, miestas, pristatymo adresas, pašto kodas, komentaras, mokėjimo būdas, mokėjimo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu). Teisinis pagrindas - Jūsų sutikimas pateikti Mums prekių pirkimo užsakymą. Tikslas - Pateikto prekių pirkimo užsakymo vykdymas. Priminimų apie nepabaigtą pateikti užsakymą siuntimas.

2. Mokėjimų informacija - Mokėjimo būdas, mokėjimo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu). Teisinis pagrindas - Jūsų sutikimas pateikti Mums prekių pirkimo užsakymą ir atlikti jo apmokėjimą. Tikslas - Pateikto prekių pirkimo užsakymo vykdymas. Mokėjimų administravimas ir pinigų grąžinimas.

3. Jūsų pateiktos užklausos, klausimai ir komentarai - Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, pirkimo istorija ir kt. Elektroniniu paštu arba per paklausimų formą pateikta informacija ar paklausimas. Komentarai, kuriais Jūs pasidalinote lankydamasis Elektroninėje parduotuvėje. Teisinis pagrindas - Jūsų sutikimas pateikti asmens duomenis. Tikslas - Klientų aptarnavimo tobulinimas.

4. Informacija, kurią Jūsų interneto naršyklė pateikia Mums, kai naršote Elektroninėje parduotuvėje - Interneto protokolo (IP) adresas, įrenginio tipas, Jūsų buvimo vietos duomenys, naudojimosi Elektronine parduotuve informacija. Teisinis pagrindas - Jūsų sutikimas naudotis Elektronine parduotuve. Tikslas - Elektroninės parduotuvės veikimo tobulinimas.

Kokį laikotarpį Mes saugome Jūsų asmens duomenis

Asmens duomenys bus saugomi - 5 metus po apsipirkimo parduotuvėje arba iki kol duomenys tampa nebereikalingi ar nebeaktualūs šioje Politikoje nurodytų tikslų pasiekimui.

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Tuo atveju, kai Jūs duosite sutikimą gauti pasiūlymus ir informaciją elektroniniu paštu ir (ar) telefonu, Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu. Mes teiksime Jums aktualią informaciją: bendruosius ir personalizuotus naujienlaiškius, pasiūlymus, informaciją apie akcijas, išpardavimus, nuolaidas, produktus. Taip pat mes galėsime pasiteirauti kaip Jūs vertinate Mūsų parduodamas prekes, teikiamas paslaugas aptarnavimą ir kt. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus ir tokių pranešimų atsisakyti, atsiųsdami pranešimą the.planttera@gmail.com elektroniniu paštu.

Asmens duomenų tvarkymas Elektroninėje parduotuvėje (slapukai)

Jums lankantis Elektroninėje parduotuvėje, Mes tvarkome Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai juos suteikiate. Duomenys yra renkami Jūsų sutikimo pagrindu, slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba.

Jums lankantis Interneto svetainėje Mes norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams, todėl Mes arba Mūsų įgalioti paslaugų teikėjai naudojame slapukų technologijas, skirtas Jūsų naršymo Interneto svetainėje duomenų išsaugojimui. Tokiu būdu Jūsų apsilankymą Interneto svetainėje siekiame padaryti patogesnį ir saugesnį. Mes laikome, kad naudodamiesi Mūsų Interneto svetaine, Jūs sutinkate su Slapukų politikos nuostatomis.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena (užimanti iki kelių kilobaitų), kurią apsilankius Interneto svetainėje Jūsų interneto naršyklė išsaugo Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje. Slapukai padeda Mums išsaugoti Jūsų lankymosi Interneto svetainėje istoriją ir atpažinti Jus kaip ankstesnį Interneto svetainės Lankytoją. Pagal tai mes pritaikome Jums Interneto svetainės turinį, sukuriame patogią ir draugišką Interneto svetainės aplinką, pagreitiname Jūsų vykdomas paieškas. Slapukų pagalba Interneto svetainė išsaugo tokius Jūsų duomenis, kaip: Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena (užimanti iki kelių kilobaitų), kurią apsilankius Interneto svetainėje Jūsų interneto naršyklė išsaugo Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje. Slapukai padeda Mums išsaugoti Jūsų lankymosi Interneto svetainėje istoriją ir atpažinti Jus kaip ankstesnį Interneto svetainės Lankytoją. Pagal tai mes pritaikome Jums Interneto svetainės turinį, sukuriame patogią ir draugišką Interneto svetainės aplinką, pagreitiname Jūsų vykdomas paieškas.

Slapukų pagalba Interneto svetainė išsaugo tokius Jūsų duomenis, kaip - Jūsų naudojamos interneto naršyklės tipas; prisijungimo prie Interneto svetainės duomenys (prisijungimo laikas, prisijungiančio įrenginio IP adresas); Jūsų naršymo Interneto svetainėje duomenys (kokiomis prekėmis domitės ir pan.) Slapukai padeda mums užtikrinti Interneto svetainės veikimą, stebėti lankymosi Interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Interneto svetainės lankytojų skaičių.

Slapukų naudojimo tikslai yra: Užtikrinti efektyvų Interneto svetainės veikimą; Užtikrinti saugų Interneto svetainės veikimą; Užtikrinti Interneto svetainės funkcionalumo tobulinimą; Užtikrinti Interneto svetainės siūlomų paslaugų tobulinimą; Užtikrinti sugrįžtančių Interneto svetainės lankytojų atpažinimą ir jų aptarnavimo tobulinimą;

Duomenų gavėjai

Kai tai yra būtina sutarties su Jumis sudarymui ar vykdymui, Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis paslaugų teikėjams, pavyzdžiui - kurjerių tarnyboms. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal Mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be Mūsų sutikimo. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui Mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

Asmens duomenų tvarkymo teritorija ir jurisdikcija

Jūsų asmens duomenis Mes tvarkome Europos Sąjungos teritorijoje. Šiuo metu neperduodame ir neturime ketinimo perduoti Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų svetainėje gali būti kitų svetainių, kurių mes nevaldome, nuorodos. Pažymime, kad mes nesame atsakingi už kitų svetainių ar trečiųjų šalių asmeninių duomenų rinkimo procesus. Palikus mūsų svetainę, rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių svetainių privatumo politikas.

Duomenų apsauga

Jūsų asmeninių duomenų apsaugai pasitelkiame aukščiausios kokybės serverius, kuriuos gali pasiekti tik įgalioti asmenys. Mes reguliariai stebime savo sistemas, norėdami nustatyti, ar nėra kokių nors silpnų vietų ar apsaugos atakų, kurių metu galėtų nukentėti jūsų asmeniniai duomenys. Nepasaint to, negarantuojame absoliutaus jūsų asmeninių duomenų saugumo.

Mūsų kontaktiniai duomenys

Visais asmens duomenų tvarkymo klausimais su Mumis susisiekti galite šiais būdais - elektroniniu paštu the.planttera@gmail.com, skambindami +37064132768, internetu per Elektroninės parduotuvės www.theplantera.lt paklausimų formą ar instragrame - @the.plantera.

Privatumo politikos galiojimas

Ši Privatumo politika yra paskelbta ir galioja nuo 2021 m. spalio 30 d.

Jeigu bet kuri Privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

Pirkėjo teisės ir pareigos

Užsisakant prekes elektroninėje parduotuvėje www.theplantera.lt, pirkėjas privalo pateikti užsakymui įvykdyti reikalingus duomenis: vardą, pavardę, gimimo metus, adresą, miestą, šalį, pašto kodą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Pasirinkus siuntimą paštomatu, privaloma papildomame laukelyje pridėti pastabą apie paštomato, į kurį norimas pristatymas, adresą. To nepadarius, prekės bus siunčiamos į artimiausią paštomatą, atsižvelgiant į nurodytą gyvenamąjį adresą.

Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą. Pardavėjas neatsako už sumaišytus ar neteisingai pateiktus duomenis, reikalingus užsakymo vykdymui. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius ar klaidinančius duomenis, www.theplantera.lt turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą.

Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjui sumokėti užsakyme nurodytą pinigų sumą už užsakytas prekes ir jas priimti.

Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės www.theplantera.lt teikiamomis paslaugomis.

Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims, išskyrus, kai to reikia aukščiau nurodytai tikslai.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba visam laikui nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.